TRAKYA TEKNİK
En son yenilikler ve sektörel gelişmeler yakından takip edilerek proje gereği en ekonomik ve ergonomik sistemler yatırım ve işletme maliyetleri arasındaki denge göz önünde tutularak alternatifli tasarımlar halinde iş sahibinin görüşlerine sunulmaktadır. Öngörülen sistem için gerekli teknik ve kalite değerlerine sahip ürünler arasından yine alternatifli olarak bir fiyat analizi yapılarak, iş sahibinin tercihi paralelinde uygulamaya geçilmektedir.
 
    Bu aşamada  sistem özellikleri ve yapısal faktörler temelinde bir  iş programı hazırlanarak, tüm uygulamaları bu zaman ve iş programı çizgisinde titizlikle  yapılarak sistem çalışır halde iş sahibine teslim edilmektedir.İş teslimi sonrası 3 ay boyunca çalışan sistem gözlem altında tutularak verim dengesi ve sistem elemanları arasındaki senkronizasyon kurulmaktadır. Ayrıca yasal garanti kapsamı dışında bir yıl boyunca ücretsiz danışma ve bakım hizmetlerimiz devam etmektedir.
Kalite Politikamız

•Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam ve doğru olarak algılayarak en üst düzeyde karşılamak. Firmamız imal ettiği ürünlerin doğrudan veya dolaylı olarak müşterilerinin üretim kalitelerinde etkili olacağının bilincindedir. Amacımız müşteri memnuniyetidir

•Firmamızdan talep edilen ürünleri, arzu edilen zamanda, kalitede, miktarda ve minimum fiyatlarla müşterilerine ulaştırmak.

•Rekabet edebilmek için sürekli gelişme kavramını benimsemek ve sistemimizin sürekliliğini sağlamak. Yıkıcı rekabetin karşısındayız; ancak rekabeti kalitemizi arttıracak bir fırsat olarak görmekteyiz. Firmamız teknolojik yeniliklere her zaman açıktır ve üretimden kazandığını yine üretime yatırım yapma amacındadır.

•Eğitimlerle çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak ve dolayısıyla personel kalifikasyonunu arttırarak müşterilerimize en iyi hizmeti vermek. Firmamız çalışanlarının fikirlerine değer verir ve iyileştirme yönündeki çalışmalara destek olur. Tüm çalışanlarımız ürün kalitesindeki sürekliliği toplam kalite yönetimi felsefesi ile gerektiği şekilde doğru olarak yapmanın bilincindedir.